Senate approves Pete Buttigieg as Biden’s transportation secretary

Pete Buttigieg, known throughout his 2020 presidential bid as “Mayor Pete,” got a big promotion Tuesday to become President Biden’s next transportation secretary. 
Go to Source